2. Dünya Savaşında Sovyet Askerleri Tüfeksiz mi Savaşıyordu?

Çok söylenen bir diğer yalan da sosyalizmin Kızıl Ordu askerlerine yeterli ekipman sağlayamadığıydı. Güya iki askere bir tüfek düşüyormuş. Hollywood’ta Sovyet askerlerinin kendilerinden üstün Alman düşmanlarına karşı yetersiz silah ve ekipman nedeniyle adeta bir “güruh” gibi akılsızca saldırıya geçtiği filmler çekmek son derece popüler. Hollywood bu görüntüleri çok seviyor. Bu Amerikan burjuva propagandacıları yüzsüzce Sovyet ordusunu modern savaşa uymayan yetersiz bir güruh olarak kötülüyor, halka köle gibi davranan “komiserin” cahil adamları ölüme göndermesi fantezisini üretiyor.

Ama Doğu Cephesinde yaşanan gerçekler “Kapıdaki Düşman” gibi filmlerden öğrenilmez. Savaş sona erdiğinde Sovyetler Birliği 19.8 milyon tüfek, 1.477 milyon makineli tüfek; 516.648 top, 347.900 havan topu, 119.769 tank ve kundağı motorlu top; 265.600 askeri kamyon; 213.742 askeri uçak; 2 kruvazör; 25 muhrip; 52 denizaltı üretmişti.[Kaynak]

Sovyetlerin dünya savaşı hazırlıkları son derece kapsamlıydı: ulusal ekonomiyi hızla kalkındırmış, silahlı kuvvetleri modernize ve mekanize ederek kabiliyetlerini arttırmış, Katyuşya seyyar roketatar gibi yep yeni silahlar icat etmiş ve devasa bir eğitim seferberliği başlatarak halkın bilinçlenmesini sağlamışlardı.

Sovyet zaferinin nedenleri değerlendirildiğinde SSC halkları tarafından savaştan önceki yıllarda girişilen devasa ve kapsamlı çalışmalar göz ardı edilemez. 1929 ila 1937 yılları arasındaki planlı sosyalist kalkınma hamlesi birinci dünya savaşında görülen askeri eksiklikleri hızla gidererek gezegendeki en büyük sanayii güçlerinden biri haline getirmiştir. Demir ve demir dışı metalurji, kimya endüstrisi, makine mühendisliği, enerji mühendisliği gibi alanlarda devasa işletmeler inşa edilmiş ve hatta yeni sanayii dalları icat edilmişti.

Ülke ekonomisini savaşa hazır bir duruma getiren hızlı çabalara rağmen, Stalin ve Sovyet hükümetinin savaşı geciktirmeye yönelik çabaları işe yaramadı. Bu nedenle, yapılan planlar Haziran 1941’e kadar uygulamaya alınamamıştı. Ancak 1942’nin başlarında Sovyet ordusunda tüfek donanımı eksikleri tamamlanmış ve tümenleri on binlerce PPŞ hafif makineli tüfekleriyle donatılmıştı. 1943 yılına gelindiğindeyse Sovyetler Birliği silah üretiminde Almanya’yı tamamen geride bırakmıştı.
Kızıl Ordu’da her iki askere bir tüfek düştüğü yalanı burjuvaların uydurduğu bir çocuk masalından ibarettir.

Paylaşın