Sosyal Demokrasi Nedir?

Sosyal Demokrasi Nedir?

Işıkları Kapat
Otomatik Oynat
Daha
Daha sonra izle/dinle
Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Bugün dünyayı patronlar yönetiyor. Bütün bir toplum düzeni, patronların çıkarlarına göre kurulmuş durumdadır. Ama patronların çıkarlarının hangi yoldan en iyi şekilde savunulup, mevcut düzenin en iyi şekilde nasıl sürdürüleceği sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Burjuvazinin çıkarlarını savunan çeşitli siyasal akımların bu konuda birbirinden farklı düşünceleri bulunur. burjuvazi adına siyaset üreten her aktör, ayrı bir program önerir ve burjuvaziyi, kendi programının diğer programlardan daha iyi olduğuna ikna etmeye çalışır. Kapitalist bir ülkede, normal koşullarda, burjuvazinin desteğini alan siyasal program kazanır. Burjuva toplumunda burjuva siyasetleri, kendilerini önce burjuvaziye beğendirmeye çalışır. Halkın desteğinin alınması sonraki iştir. Burjuvaziyi ikna eden, halkı da ikna etmek için gereken olanaklara kavuşur.
Bazı burjuva siyasetleri patronlara daha liberal bir program önerir, bazıları daha muhafazakar. Dinci gericiler başka bir program önerir, faşistler başka. Sağ programları savunanlar genellikle, işçi sınıfını ezip geçelim der. Milliyetçilikle teslim alıp savaşlara sürelim, dini kullanarak uyuşturalım, vb.
Sosyal demokrasi de burjuva siyasetlerinden biridir. Tıpkı faşizm gibi onun da varlık amacı, burjuva toplumunun ayakta tutulmasıdır. Ve elbette onun da burjuvaziye önerdiği bir program vardır.
Sosyal demokratlar patronlara, “işçi sınıfı homurdanıyor. Şunlara 3-5 bir şeyler atalım, yoksa hep beraber sakata geleceğiz.” Der.
Sosyal demokratlar bir taraftan işçileri kapitalizmin yıkılmasına gerek olmadığına, bu düzen içinde de yaşanabileceğine ikna etmeye çalışırken, patronları da bu yalanı inandırıcı göstermeye yarayacak tavizler vermeye çağırır. Sosyal demokrasinin programı özetle budur.

Yazan: Vasıf Atmaca
Seslendiren: Arda Kavaklıoğlu
#CHP #SosyalDemokrasi #İmamoğlu

Bülent Ecevit’in sözleri: TBMM – Hükûmetler – Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, Cilt-5, s. 4184, 1. Ecevit Hükûmeti – Hükûmet Programının Görüşülmesi – Başbakan Ecevit’in Konuşması, TBMM Basımevi

BSMTV’yi ayakta tutabilmemiz ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için bize katılın:
https://www.youtube.com/bsmtvtr/join

Yorumlar