Sınıf Mücadelesi Nedir?

Sınıf Mücadelesi Nedir?

Işıkları Kapat
Otomatik Oynat
Daha
Daha sonra izle/dinle
Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Toplumumuzun tarihi sınıf mücadelesinin tarihidir. Bütün toplumsal kazanımlar, zaferler, felâketler, devrimler, ilerlemeler ve gerilemeler sınıflar arasındaki süregelen mücadelenin bir ürünüdür.
Zannedilenin aksine insanlık her zaman sınıflara bölünmüş değildi. Tarih öncesi dönemde, özel mülkiyet, aile ve devlet gibi kurumlar ortaya çıkmadan önce, atalarımız ilkel bir komünal sistemde yaşamaktaydı.
İlkel topluluklar toplu bir biçimde ama ağır bir iş yüküyle ve verimsiz çalışıyorlardı. İnsanlar o dönemlerde ancak geniş bir topluluğun ortak çabasıyla vahşi doğada hayatta kalabiliyorlardı. İş bölümü veya insanın
insan tarafından sömürülmesi diye bir şey yoktu. İlkel insanlar için yiyecekler, silahlar ve gündelik eşyaları tamamen ortaktı.
Diğer taraftan, üretim araçlarının ve insanın zihinsel kabiliyetlerinin gelişimiyle birlikte her şey değişime uğradı. İnsanlar hayatta kalmak için gerekenden daha fazla şeyi nasıl üretebileceklerini öğrendiler.
Gerekenden fazla üretilen ürünler, bunlara zor gücüyle el koyanların eline geçmeye başladı. Ürünler bu “ilkel” zenginlerin elinde ne kadar birikirse toplumun öteki üyeleri bu kişilere o kadar bağımlı hale geldi.
Gereğinden fazla toplumsal üretimin kontrolü, bir kişinin başkalarını sömürmesini olanaklı kıldı. Ve o andan itibaren de toplum, bütün maddi şeylerin üreticisi konumundaki bir çoğunluk ile onları sömüren bir avuç azınlık olmak üzere birbirine eşit olmayan iki parçaya bölündü. Sınıflar arasındaki uzlaşmaz karşıtlık böyle ortaya çıktı.

Çeviri: Advodia (@LeftEasterner)
Seslendiren: Arda Kavaklıoğlu
Orjinal içerik @Politsturm International
Editoryal öneri ve katkıları için Sertaç Canbolat’a teşekkür ederiz.
Politsturm International site:
https://us.politsturm.com/
Facebook group: https://www.facebook.com/Politsturm-International-104465134426810/
YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCfix0TWJgJdBvdsAtXKfG3A

Yorumlar