Faşizm Nedir?

Faşizm Nedir?

Işıkları Kapat
Otomatik Oynat
Daha
Daha sonra izle/dinle
Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Faşizmi birçok isim farklı şekillerde tanımlamaya çalışmıştır. Ancak yapılan tanımlamalar hatalı ve eksikli kalmış, bu kötücül kavramı tam olarak açıklayamamıştır. Bunların ortak özelliği totaliter bir tek parti sistemini,
militarizmi ve şovenizmi vurgulamalarıdır.
Faşizm hakkında pek önemli olmayan ve tekil nitelikleri vurgulanarak büyük bir akıl karışıklığı yaratılıyor ve bunun sonucunda komünizmin bile faşist nitelikleri varmış gibi sonuçlara varılıyor.
Liberal burjuvalar bu durumu kullanarak hiç utanmadan sosyalist bir ülke olan SSCB’yi bile faşist bir devlet gibi yaftalamaya çalışabiliyor.
Ancak faşizmin özünü en kısa ve öz şekilde yansıtan bir tanım var. Bu tanımı Almanya’da faşistlerin emek hareketini baskılamak için bahane olarak ileri sürmek için komünistleri Reichtag’ı (rayştag) kundaklamakla suçladığı mahkemelerde komünistliği ve devrimci onuru güçlü ve tutarlı bir şekilde savunan Georgi Dimitrov ortaya koymuştu.

Faşizm nedir?
Faşizm finans kapitalin en gerici, en şoven en emperyalist unsurlarının açık terörist diktatörlüğüdür.
Faşizm, ne sınıflar üstünde var olan bir güç, ne de lümpen proletaryanın ya da burjuvazinin finans kapital üzerindeki iktidarıdır.
Faşizm finans kapital iktidarıdır. İşçi sınıfı, devrimci köylüler ve aydınlara karşı örgütlenmiş terörist şiddettir.
Dış politikada faşizm diğer halklara yönelik kini büyüten kaba şovenizmden ibarettir.

Çeviri: Bahadır Dülger
Seslendiren: Arda Kavaklıoğlu
Orjinal içerik @Politsturm International
Politsturm International site:
https://us.politsturm.com/
Facebook group: https://www.facebook.com/Politsturm-International-104465134426810/
YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCfix0TWJgJdBvdsAtXKfG3A

Ayrıcalıklardan yararlanmak ve BSMTV’yi büyütmemize destek olmak için kanalımıza katılın:
https://www.youtube.com/channel/UCKNh5Z8DcNriTuBtaYdMEhg/join

Yorumlar