Celal Şengör Ve Karl Popper Zırvaları (1) Diyalektik

Celal Şengör Ve Karl Popper Zırvaları (1) Diyalektik

Işıkları Kapat
Otomatik Oynat
Daha
Daha sonra izle/dinle
Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Sınıflı bir toplumda akademi, yalnızca bilim üretmez. Ideoloji de üretir. Akademik ünvanların asıl işlevi statü ve saygınlık yaratmaktır. Sınıflı toplumlarda yiyecek ve aletleri üretenlerle topluma dair düşünceleri üretenler birbirinden ayrıdır. Her şeyi üreten emekçilerin düşünce üretmemesi, kendilerine sunulan düşünceleri kabul etmesi istenir. Felsefe, ekonomi, toplumsal konular, öyle herkesin üzerine konuşacağı şeyler değildir. Burjuvazi adına konuşan akademisyenler ne diyorsa o kabul edilmelidir. Böylece emekçilerin bağımsız düşünmesi, düzeni sorgulaması önlenir. Halkı düzene ikna etme işi, sadece dinle yapılmaz. Bilim de aynı amaçla kullanılabilir. Bunun kolay bir yolu, kapitalizmin yıkılmasını hedefleyen devrimci düşünceleri bilim dışı ilan etmektir.

Bu kadar iddialı konuştuklarına bakmayın. Marksizme yönelik bilimsel görünümlü eleştiriler aslında ipe sapa gelir şeyler değil. Bu tip eleştirileri yanıtlamaya çalışacağız. Ama asıl yanıtlayacağımız, celal şengör değil. Onun görüşlerinin asıl kaynağı karl popper’dır. Şengör bu konuda popper’ın görüşlerini kopya etmektedir. O nedenle biz şengörle uğraşmayıp, doğrudan Popper’ı yanıtlayacağız.
Popper’ın marksizme yönelik eleştirileri çok boyutludur ve biz bu seride bu eleştirilerin bütün önemli kısımlarına değinmeye çalışacağız. Işe önce diyalektikle başlayalım.
#Diyalektik #KarlPopper #CelalŞengör #BilimFelsefesi

Yazan: Sercan Kabakçı
Sunan: Arda Kavaklıoğlu

Düzeltme: “Bilimde zorunlu olarak şeyler, birbirlerinden bağımsız ve değişmez
olarak değil, aksine içerisinde oluştukları bütünle birlikte, birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde ve sürekli değişmekte oldukları bilinerek kavranırlar.” cümlesinde dublaj hatası sonucu “Biçimde” demişiz.

BSMTV’yi büyütmemize destek olmak için kanalımıza katılın:
https://www.youtube.com/channel/UCKNh5Z8DcNriTuBtaYdMEhg/join

Yorumlar