Zırvaları (1): Diyalektik

Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Sınıflı bir toplumda akademi, yalnızca bilim üretmez. Ideoloji de üretir. Akademik ünvanların asıl işlevi statü ve saygınlık yaratmaktır. Sınıflı toplumlarda yiyecek ve aletleri üretenlerle topluma dair düşünceleri üretenler birbirinden ayrıdır. Her şeyi üreten emekçilerin düşünce üretmemesi, kendilerine sunulan düşünceleri kabul etmesi istenir. Felsefe, ekonomi, toplumsal konular, öyle herkesin üzerine konuşacağı şeyler değildir. Burjuvazi adına konuşan akademisyenler ne diyorsa o kabul edilmelidir. Böylece emekçilerin bağımsız düşünmesi, düzeni sorgulaması önlenir. Halkı düzene ikna etme işi, sadece dinle yapılmaz. Bilim de aynı amaçla kullanılabilir. Bunun kolay bir yolu, kapitalizmin yıkılmasını hedefleyen devrimci düşünceleri bilim dışı ilan etmektir.

Yorumlar