Zırvalar (4): Tarih Anlaşılamaz mıdır?

Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Marksizm konusuna devam etmeden önce karl popper denilince akla gelen bir başka kavramdan da söz etmemiz gerekiyor. Bu kavram historicism, yani tarihçiliktir. Herhalde meslek olarak tarihçilikle karışır kaygısıyla, historicism türkçeye daha çok tarihselcilik, bazen de tarihsicilik olarak çevrilmiştir ve kaynaklarda daha çok bu biçimleriyle rastlanır. Ama tarihçilik, kavramın daha doğru bir çevirisi olacaktır. Popper’ın kullandığı anlamdaki tarihçilik, gerçekte yoktur. bu, popper’ın uydurduğu bir etikettir. Bu etiket, düşünce dünyasının gerçek durumundaki hiç bir şeyi karşılamaz, isabetsiz bir kavramsallaştırmadır, uydurmadır.

Yorumlar