Sınıf Mücadelesi Nedir?

Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Toplumumuzun tarihi sınıf mücadelesinin tarihidir. Bütün toplumsal kazanımlar, zaferler, felâketler, devrimler, ilerlemeler ve gerilemeler sınıflar arasındaki süregelen mücadelenin bir ürünüdür.

Lenin, “Büyük Bir Başlangıç” adlı metninde şöyle diyordu:
“Tarihsel olarak belirlenmiş toplumsal bir üretim sisteminde işgal ettikleri yerle, çoğu zaman yasayla sabitlenmiş ve belirlenmiş üretim ilişkileriyle, emeğin toplumsal örgütlenmesi içindeki rolleri ve bu rolleri edinme biçimleriyle birbirinden ayrılan geniş insan topluluklarına sınıf denir. Bu sınıflar, aynı zamanda, belli bir toplumsal ekonomi sistemi içinde işgal ettikleri farklı yerlere bağlı olarak bir ötekinin emeğine el koyabilen insan topluluklarıdır.”
Zannedilenin aksine insanlık her zaman sınıflara bölünmüş değildi. Tarih öncesi dönemde, özel mülkiyet, aile ve devlet gibi kurumlar ortaya çıkmadan önce, atalarımız ilkel bir komünal sistemde yaşamaktaydı.

Yorumlar