Proletarya Diktatörlüğü Nedir Ve Neden İhtiyacımız Var?

Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Egemen sınıfın elinde devlet, bir sınıfın diğer sınıfa hükmetmesini sağlayan, baskıcı bir örgütlenmedir. Kapitalist sınıfın görevi, halihazırdaki en iyi araçları kullanarak toplum üzerindeki mutlak hakimiyet kurmak ve daha fazla kâr amacıyla işçilerin sömürüsünü artırmaktır.

İşçi sınıfının amacı ise kendilerini sömüren özel mülkiyete dayalı diktatörlüğe son vermek ve kendi diktatörlüğünü kurmaktır.

 

Yorumlar