Marksizm Nedir?

Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Siyasi ve iktisadi burjuvazi, Marksizmi daha ilk ortaya çıkışından itibaren kendi içine kapalı, zararlı bir tarikat gibi göstermeye çalışmaktadır. Bu sözümona “uzmanlar” Marksizmin ne olduğunu ve ne getirdiğini bile ortaya koyamamaktadır. Haydi bakalım, şu konuyu ele alalım.

Marksizm 19. yüzyılda insanlığın en gelişkin düşüncelerini temel alarak ortaya çıkmış olan, tutarlı ve bilimsel bir dünya görüşüdür. Klasik Alman felsefesini, İngiliz siyasal iktisadını ve Fransız ütopik sosyalizm düşüncelerini bünyesinde taşımaktadır.

 

Yorumlar