Liberalizm-AKP ilişkisinin tarihsel serüveni

Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Türkiye toplumunun dinselleştirilmesi de; memleketin Amerikan karakoluna dönüşmesi de; yoksul halkın cahil bırakılması da; meclisin kara para babalarıyla, mafyayla ve tarikatların adamlarıyla dolması da; Türkiye sermaye sınıfının kar hırsı ve büyüme talebini politik olarak karşılama çabasının birer ürünüdür. Yakın tarih bunların özetidir.
Baştan belirtelim. AKP rejimi Türk liberalizminin politik evriminin güncel bir çıktısıdır. Tanzimat sonrası dönemle başlayan Türk liberalizminin tarihsel serüvenini burada genel bir teorik çerçeve içinde değerlendirmeyeceğiz. Ancak AKP’nin ideolojik-tarihsel varoluşu ile liberalizmin bütün kesişme noktalarını ve ilişkilerini saptayacağız.

Bugün liberallerin AKP’ye yönelttiği bütün eleştiriler dönemsel ve biçimsel niteliktedir. Bu nedenle liberalizm merkezli AKP eleştirilerİ esasen sahtedir. Çünkü AKP’nin AKP olmasında liberallerin katkısı tartışmasızdır. Liberallerin, AKP’nin ideolojik-tarihsel konumlanmasıyla hiçbir sorunları yoktur. Ayrıca AKP pratik politik konumlanışı itibariyle de liberalizmin doruğudur.

İşte bu olguların tarihsel köklerini ve parametrelerini değerlendireceğiz.

Yazan: Kerem Yıldırım, Sunan: Arda Kavaklıoğlu

Yorumlar