Faşizm Nedir?

Sorun Bildir

Sorun Bildir


Açıklama:

Faşizm finans kapitalin en gerici, en şoven en emperyalist unsurlarının açık terörist diktatörlüğüdür. Faşizm, ne sınıflar üstünde var olan bir güç, ne de lümpen proletaryanın ya da burjuvazinin finans kapital üzerindeki iktidarıdır. Faşizm finans kapital iktidarıdır. İşçi sınıfı, devrimci köylüler ve aydınlara karşı örgütlenmiş terörist şiddettir.  Dış politikada faşizm diğer halklara yönelik kini büyüten kaba şovenizmden ibarettir.

 

Yorumlar