BSM Kolektif Nedir?

Nedir?

BSM Kolektif, işçi sınıfının eşitlik, özgürlük mücadelesine katkı koymak için, görsel ve işitsel yaratıcı dijital medya üreten bir “açık kolektiftir”

 

Neden “Açık Kolektif” ?

Hepimizin bildiği gibi burjuva sınıfı tüm üretim araçlarına zorbalıkla el koymuştur. Bu üretim araçlarının tümü hakim sınıfın, patronların çıkarları için kullanılırlar. Bu üretim araçlarından söz edildiğinde akla ilk olarak fabrikalar, tarlalar, atölyeler gelir. Fakat stüdyolar, ajanslar ve yapım şirketleri de üreticidirler ve onlar da patronların çıkarları için üretim yaparlar. Kapitalist düzenin tüm barbarlıklarını meşru göstermek için fikirler üretir ve o fikirleri hayata geçirirler. İşçi sınıfı ise başka üretim araçlarına sahip olmadığı gibi, kendi çıkarlarını savunacak bu tür propaganda üretim araçlarına da sahip değildir.

Geçmişte sınıf mücadelesinin yüksek olduğu dönemlerde oldukça yaratıcı ve çok sayıda film, klip, şarkı, poster ve benzerleri üretilirken bugün gelinen noktada özellikle de, iletişimin taşındığı yeni dijital mecrada işçi sınıfının çıkarlarını temsil eden ürünlere rastlamak pek kolay değildir. Bunun en temel nedeni elbette yaşadığımız dönem ve bu dönemde sınıf siyasetinin durumu.

Fakat elbette bu alanda çalışan bizler bunu aşmak için sınıf siyasetinin kendiliğinden yükselmesini ve bu alana da etki etmesini bekleyecek değiliz. Günün çalışma şartları bu alanda çalışan emekçilerin de tüm enerjilerini, zamanlarını ellerinden alıyor ve insanların yaşamak için patronlara var olan tüm zamanlarını ve enerjilerini satmak zorunda bırakılıyor. Yaratıcı mesleklerdeki bu emekçilerin patronların dayattıkları işler dışında bir şey üretebilmeleri hem üretim araçlarına hem de gerekli zaman ve enerjiye sahip olmadıkları için mümkün olamıyor. Bu ve daha birçok nedenden ötürü işçi sınıfından yana yaratıcı medya üretimi beklenilen düzeye erişemiyor. Elbette hiçbir şey üretilmediğini ya da çabanın var olmadığını söylemiyoruz. Fakat var olan çaba ve üretimlerin yeterli ya da düzenli olmadığı bir gerçek.

 

“Açık Kolektif” Nedir?

BSM Kolektif’in “Açık Kolektif” yapısı tam da bu sorunu çözebilmek için var ve şimdi onu neden kurmaya çalıştığımızı konuştuğumuza göre ne olduğuna geçebiliriz.

İşçi sınıfı için üretim yapacak bir kolektif gerek amaçlarından dolayı, gerekse çalışmaları bir kâr üretmeyeceğinden, basit bir ajansın temel giderlerini karşılayacak düzeyde dahi bir gelir elde edemeyecektir. Bu durum basit bir ofise, çalışanlara, stüdyoya dahi sahip olmasını engelleyecektir. Peki bizler, en basit ajansın imkanlarına dahi sahip olmadığımız ve eldeki duruma göre yakın zamanda da sahip olamayacağımız halde işçi sınıfı için üretmeyi nasıl başarabiliriz?

Bu üretimi her açıdan geliştirebilmek için nasıl düzenli, sürdürülebilir bir hale getirebiliriz? İmkanlarımızı nasıl geliştirebiliriz?Bizim buna bulduğumuz çözüm büyük projeler için büyük imkanlar aramak yerine küçük imkanları bir araya getirerek büyük projeleri başarabilmek. Bunun içinde kolektifi herkesin katkılarına küçük, büyük demeden olabildiğince açık hale getirebilmek.

Neler Yapıyoruz?

İşçi sınıfı için görsel ve işitsel yaratıcı içerik üretiyoruz

BSM Kolektif dijital medya alanındaki tüm biçimlere açıktır, bu biçimleri yaratıcı ve etkili biçimde kullanmak için çalışır. Alandaki akışı ve trendleri takip ederek bu alanda hiçbir açıdan geride kalmamaya gayret eder.
Üretimlerimiz alttaki başlıklarla özetlenebilir.

 • Bir çok farklı formatta Youtube programlarının yapılması (BSMTV)
 • Başka ülkelerden benzer kolektiflerle işbirliği yaparak video içeriklerin Türkiye’de yayınlanması.
 • Kamu Yararı Spotları, alıntılar, konuşmalar, viral, animasyon vb spot videoların hazırlanması.
 • Sosyal medya için dijital afiş, alıntı, çeşitli istatistik ve diğer eğitici grafikler, banner vb görsel tasarımlar.
 • Sesli makale, sesli kitap, podcast yayınları.
 • Çeşitli internet siteleri ve uygulamaları
 • Mobil oyun tasarım ve uyarlamaları

Prensiplerimiz ve Amaçlarımız

Çalışmalarımızda her zaman hedef kitlenin ihtiyaçları da ele alınarak, elden gelen en estetik sonuç için çabalanır. Fakat kısıtlı olanak ve iş yapma biçimimizin her zaman estetik ve teknik sorunlar doğurabileceğini kabul eder, bu tip sorunları çözmek için çalışırken bir taraftan da bu kaygıların iş akışını tamamen durdurmasına izin vermeyiz.
BSM Kolektifin temel amacı işçi sınıfından yana yaratıcı dijital ürünler ortaya koymak, bunun tartışma ve iş akışını yaratmak, geniş bir gönüllüler kadrosuyla çalışan, her geçen gün kendisini geliştiren bir çevrimiçi dijital medya kolektifi haline gelmektir.
Sinema ve Kolektif çalışmalarımızı ayrı çalışmalar olarak değil sadece ayrı başlıklar olarak görüyoruz.
İş akışında estetik, teknik, içerik vb konularda son kararlar, üretenin kaygı ve önerilerini hiçe saymadan proje yöneticileri ve editörler tarafından verilir. Gereğinden uzun süren tartışmalar ve kilitlenmeler olmadıkça bu “son karar” yöntemini kullanmak yerine tartışarak birbirimizi ikna etmekten yanayız.
İş akışında, fikir aşamasından yayın aşamasına kadar her durumda olabildiğince kollektivize edebilmekten, öneriyi, yaklaşımı projelere katkı haline getirebilmekten yanayız. En sert, en keskin yaklaşımları ya da küçük önerileri bile çalışmaların bütününü de göz önünde bulundurarak değerlendirmekten yanayız.
BSM Kolektif bir tür örgüt değildir. Herhangi bir üyelik yoktur. Kolektifin projelerine ufak ya da büyük katkı koyan herkes kolektifin bir parçasıdır. Sitelerimizdeki üyelikler site işlevlerinden yararlanabilmek için hazırlanmıştır.
BSM Kolektif ürettiği ürünlerin içeriklerinde sınıf mücadelesini temel alır ve kimlik esaslı yaklaşımlardan sakınır.
BSM Kolektif hiçbir siyasi partinin gizli ya da açık uzantısı, organı, parçası değildir. “Flamasızlık” örgütsüzlük, sivil toplumculuk propagandalarının tamamen karşısındadır.
Bununla beraber üretimlerinin sınıf partileriyle doğal bir benzerliği ve çokça kesişme olması olağandır.
BSM Kolektif hiçbir türde sağcılığı, gericiliği, liberal politikaları, Irkçı, kadın düşmanı yaklaşımları desteklemez. Aksine bunlarla elindeki her türlü araçla mücadele eder.
BSM Kolektif sosyalizm mücadelesine ve onun tarihine atılan her türlü iftiraya karşı ürettiği içeriklerle mücadele eder. Tüm konularda temel kıstası kesin olarak, işçi sınıfının güncel ve tarihsel çıkarlarıdır.
BSM Kolektif sınıfsal çelişkileri görünmez hale getiren, normalleştiren, doğanın bir kanunuymuş gibi sunan hiçbir yaklaşımı kabul etmez.
Çalışmalarımızın şu amaçların kapsamında olması için gayret ederiz.

1) Sosyalizm hakkında temel bilgilerin dijital medya araçları ile yaygınlaştırılması
2) Sosyalizm deneyimleri, tarihi hakkında kapitalistlerin kara propaganda ve yalanlarına karşı tarihsel gerçeklerin bir çok farklı iletişim aracıyla yayınlanması
3) Sınıf mücadelesi tarihine dair ajit prop içeriklerin yaratılarak yaygınlaştırılması.
4) Kapitalizmin, gericiliğin, emperyalizmin, faşizmin tarihsel politika ve uygulamalarının farklı dijital medya araçlarıyla ifşa edilmesi.
5) Sosyalist kültür ve sanatın tarihinden bilgiler içeren içerikler hazırlanması.
Prensiplerimiz elbette burada yazanlardan ibaret değildir ve zaman zaman güncellenmektedir.

Prensiplerimiz ve Amaçlarımız

 • Çalışmalarımızda her zaman hedef kitlenin ihtiyaçları da ele alınarak, elden gelen en estetik sonuç için çabalanır. Fakat kısıtlı olanak ve iş yapma biçimimizin her zaman estetik ve teknik sorunlar doğurabileceğini kabul eder, bu tip sorunları çözmek için çalışırken bir taraftan da bu kaygıların iş akışını tamamen durdurmasına izin vermeyiz.
 • BSM Kolektifin temel amacı işçi sınıfından yana yaratıcı dijital ürünler ortaya koymak, bunun tartışma ve iş akışını yaratmak, geniş bir gönüllüler kadrosuyla çalışan, her geçen gün kendisini geliştiren bir çevrimiçi dijital medya kolektifi haline gelmektir.
 • Sinema ve Kolektif çalışmalarımızı ayrı çalışmalar olarak değil sadece ayrı başlıklar olarak görüyoruz.
 • İş akışında estetik, teknik, içerik vb konularda son kararlar, üretenin kaygı ve önerilerini hiçe saymadan proje yöneticileri ve editörler tarafından verilir. Gereğinden uzun süren tartışmalar ve  kilitlenmeler olmadıkça bu “son karar” yöntemini kullanmak yerine tartışarak birbirimizi ikna etmekten yanayız.
 • İş akışında, fikir aşamasından yayın aşamasına kadar her durumda olabildiğince kollektivize edebilmekten, öneriyi, yaklaşımı projelere katkı haline getirebilmekten yanayız. En sert, en keskin yaklaşımları ya da küçük önerileri bile çalışmaların bütününü de göz önünde bulundurarak değerlendirmekten yanayız.
 • BSM Kolektif bir tür örgüt değildir. Herhangi bir üyelik yoktur. Kolektifin projelerine ufak ya da büyük katkı koyan herkes kolektifin bir parçasıdır. Sitelerimizdeki üyelikler site işlevlerinden yararlanabilmek için hazırlanmıştır.
 • BSM Kolektif ürettiği ürünlerin içeriklerinde sınıf mücadelesini temel alır ve kimlik esaslı yaklaşımlardan sakınır.
 • BSM Kolektif hiçbir siyasi partinin gizli ya da açık uzantısı, organı, parçası değildir. “Flamasızlık” örgütsüzlük, sivil toplumculuk propagandalarının tamamen karşısındadır.
 • Bununla beraber üretimlerinin işçi sınıfı partileriyle doğal bir benzerliği ve çokça kesişme olması olağandır.
 • BSM Kolektif hiçbir türde sağcılığı, gericiliği, liberal politikaları, Irkçı, kadın düşmanı yaklaşımları desteklemez. Aksine bunlarla elindeki her türlü araçla mücadele eder.
 • BSM Kolektif sosyalizm mücadelesine ve onun tarihine atılan her türlü iftiraya karşı ürettiği içeriklerle mücadele eder. Tüm konularda temel kıstası kesin olarak, işçi sınıfının güncel ve tarihsel çıkarlarıdır.
 • BSM Kolektif sınıfsal çelişkileri görünmez hale getiren, normalleştiren, doğanın bir kanunuymuş gibi sunan hiçbir yaklaşımı kabul etmez.

Çalışmalarımızın şu amaçların kapsamında olması için gayret ederiz.

 • 1) Sosyalizm hakkında temel bilgilerin dijital medya araçları ile yaygınlaştırılması
 • 2) Sosyalizm deneyimleri, tarihi hakkında kapitalistlerin kara propaganda ve yalanlarına karşı tarihsel gerçeklerin bir çok farklı iletişim aracıyla yayınlanması
 • 3) Sınıf mücadelesi tarihine dair ajit  prop içeriklerin yaratılarak yaygınlaştırılması.
 • 4) Kapitalizmin, gericiliğin, emperyalizmin, faşizmin tarihsel politika ve uygulamalarının farklı dijital medya araçlarıyla ifşa edilmesi.
 • 5) Sosyalist kültür ve sanatın tarihinden bilgiler içeren içerikler hazırlanması.

Prensiplerimiz elbette burada yazanlardan ibaret değildir ve zaman zaman güncellenmektedir.