BSM Kolektif Nedir?

BSM Kolektif, işçi sınıfının eşitlik, özgürlük mücadelesine katkı koymak için, görsel ve işitsel yaratıcı dijital medya üreten bir "açık kolektiftir"
Hepimizin bildiği gibi burjuva sınıfı tüm üretim araçlarına zorbalıkla el koymuştur. Bu üretim araçlarının tümü hakim sınıfın, patronların çıkarları için kullanılırlar. Bu üretim araçlarından söz edildiğinde akla ilk olarak fabrikalar, tarlalar, atölyeler gelir. Fakat stüdyolar, ajanslar ve yapım şirketleri de üreticidirler ve onlar da patronların çıkarları için üretim yaparlar. Kapitalist düzenin tüm barbarlıklarını meşru göstermek için fikirler üretir ve o fikirleri hayata geçirirler. İşçi sınıfı ise başka üretim araçlarına sahip olmadığı gibi, kendi çıkarlarını savunacak bu tür propaganda üretim araçlarına da sahip değildir.
Geçmişte sınıf mücadelesinin yüksek olduğu dönemlerde oldukça yaratıcı ve çok sayıda film, klip, şarkı, poster ve benzerleri üretilirken bugün gelinen noktada özellikle de, iletişimin taşındığı yeni dijital mecrada işçi sınıfının çıkarlarını temsil eden ürünlere rastlamak pek kolay değildir. Bunun en temel nedeni elbette yaşadığımız dönem ve bu dönemde sınıf siyasetinin durumu.
Fakat elbette bu alanda çalışan bizler bunu aşmak için sınıf siyasetinin kendiliğinden yükselmesini ve bu alana da etki etmesini bekleyecek değiliz. Günün çalışma şartları bu alanda çalışan emekçilerin de tüm enerjilerini, zamanlarını ellerinden alıyor ve insanların yaşamak için patronlara var olan tüm zamanlarını ve enerjilerini satmak zorunda bırakılıyor. Yaratıcı mesleklerdeki bu emekçilerin patronların dayattıkları işler dışında bir şey üretebilmeleri hem üretim araçlarına hem de gerekli zaman ve enerjiye sahip olmadıkları için mümkün olamıyor. Bu ve daha birçok nedenden ötürü işçi sınıfından yana yaratıcı medya üretimi beklenilen düzeye erişemiyor. Elbette hiçbir şey üretilmediğini ya da çabanın var olmadığını söylemiyoruz. Fakat var olan çaba ve üretimlerin yeterli ya da düzenli olmadığı bir gerçek.
BSM Kolektif'in "Açık Kolektif" yapısı tam da bu sorunu çözebilmek için var .
İşçi sınıfı için üretim yapacak bir kolektif gerek amaçlarından dolayı, gerekse çalışmaları bir kâr üretmeyeceğinden, basit bir ajansın temel giderlerini karşılayacak düzeyde dahi bir gelir elde edemeyecektir. Bu durum basit bir ofise, çalışanlara, stüdyoya dahi sahip olmasını engelleyecektir. Peki bizler, en basit ajansın imkanlarına dahi sahip olmadığımız ve eldeki duruma göre yakın zamanda da sahip olamayacağımız halde işçi sınıfı için üretmeyi nasıl başarabiliriz? 
Bu üretimi her açıdan geliştirebilmek için nasıl düzenli, sürdürülebilir bir hale getirebiliriz? İmkanlarımızı nasıl geliştirebiliriz?
Bizim buna bulduğumuz çözüm büyük projeler için büyük imkanlar aramak yerine küçük imkanları bir araya getirerek büyük projeleri başarabilmek. Bunun içinde kolektifi herkesin katkılarına küçük, büyük demeden olabildiğince açık hale getirebilmek.